Algemeen

  • Aftekenen alleen op hardboard!
  • Hardboard circa 5 cm rondom groter dan gatmaat uitzagen.
  • Hardboard plaat goed vlak aandrukken, aftekenen met watervaste zwarte viltstift in de
nek van het gat en bij voorkeur van binnen aftekenen.
  • Mal uitzagen op de lijn en zo recht als mogelijk.
  • Mal controleren in de opening van uw schip.
  • Ideaal is rondom Circa 1 a 2 mm speling.

Noot. 
Indien er ronding in de wand van uw schip ter plaatse van de gatmaat is, dient u  de uitgezaagde mal, horizontaal in uw schip te houden en de ronding af te tekenen op de mal. Wij kunnen de raam dan een voorbuiging geven naar de vorm van uw schip. Let wel, dit geeft een meerprijs en zie specificaties ramen, bij welke ramen dit wel of niet mogelijk is. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen.

Bij klemlijst met tegenlijst profiel graag de totale wanddikte in mm vermelden op de mal. Het verdient aanbeveling de positie van de mal in uw schip  aan te geven, dit vergemakkelijkt voor u later de montage.

 

 1. Uitvoering: vastraam

mal-vastraamAltijd van binnen aftekenen en aangeven Boven Binnen.
Indien bovenstaand niet mogelijk van buiten aftekenen en van binnen beschrijven.
Aangeven SB of BB zijde en Vastraamvermelden.

Tijdens het mallen altijd pijl bovenzijde direct aangeven.
 Kleur glas vermelden (blank, grijs, groen, brons).
 Gewenste kleur Aluminium aangeven (standaard zijdeglans = ZG).
 Gewenst type profiel aangeven: 
Klemlijst met Klemblokprofiel = KLBL
 Klemlijst met Tegenlijstprofiel = TL 
Opschroef ramen = Zichtbaar geschroefd
 Thermo – profiel = THERMO. Symbool: niet van toepassing.

 

2. Uitvoering: klapraam

mal-klapraamAltijd van binnen aftekenen en aangeven Boven Binnen 
Indien bovenstaand niet mogelijk van buiten aftekenen en van binnen beschrijven. 
Aangeven SB of BB zijde en Klapraamvermelden.
 Type Klapraam vermelden bij Symbool (1/2 , 3/4 , Volklap).

Tijdens het mallen altijd pijl bovenzijde en pijl voorzijde direct aangeven.
 Kleur glas vermelden (blank, grijs, groen, brons).
 Gewenste kleur Aluminium aangeven (standaard zijdeglans = ZG).
 Gewenst type profiel aangeven: 
Klemlijst met Klemblokprofiel = KLBL
 Klemlijst met Tegenlijstprofiel = TL
 Opschroef ramen = Zichtbaar geschroefd
 Thermo – profiel = THERMO. Symbool: 2 diagonale stippel lijnen.

Noot: indien de wand ter plekke van uw gatmaat niet vlak is is een klapraam niet mogelijk!

 

3. Uitvoering: schuifraam

mal-schuifraamAltijd van binnen aftekenen en aangeven Boven Binnen.
Indien bovenstaand niet mogelijk van buiten aftekenen en van binnen beschrijven.
Aangeven SB of BB zijde en Schuifraamvermelden.

Tijdens het mallen altijd pijl bovenzijde en pijl voorzijde direct aangeven.
Kleur glas vermelden (blank, grijs, groen, brons).
Gewenste kleur Aluminium aangeven (standaard zijdeglans = ZG).
 Gewenst type profiel aangeven: 
Klemlijst met Klemblokprofiel = KLBL 
Klemlijst met Tegenlijstprofiel = TL 
Opschroef ramen = Zichtbaar geschroefd
 Thermo – profiel = THERMO.
Symbool: verticale middenstreep + vierkantje voorzijde schip.

Noot: indien de wand ter plekke van uw gatmaat niet vlak is altijd in overleg met ons! Een schuifraam dient van voor naar achteren te schuiven. Een schuifraam dient ten alle tijden parallel te zijn cq. gemaakt te worden in de schuifrichting.

 

4. Uitvoering: zakraam   

mal-zakraamAltijd van binnen aftekenen en aangeven Boven Binnen.
Indien bovenstaand niet mogelijk van buiten aftekenen en van binnen beschrijven.
 Aangeven SB of BB zijde en Zakraamvermelden.

Tijdens het mallen altijd pijl bovenzijde direct aangeven.
Kleur glas vermelden (blank, grijs, groen, brons). 
Gewenste kleur Aluminium aangeven (standaard zijdeglans = ZG).
 Gewenst type profiel aangeven: 
Klemlijst met Klemblokprofiel = KLBL
 Klemlijst met Tegenlijstprofiel = TL
 Opschroef ramen = Zichtbaar geschroefd
 Thermo – profiel = THERMO. Symbool: horizontale middenstreep + 2 vierkantjes bovenzijde schip

Noot: indien de wand ter plekke van uw gatmaat niet vlak is altijd in overleg met ons! Een schuifraam dient ten alle tijden parallel te zijn cq. gemaakt te worden in de schuifrichting.

Kies hier een andere categorie